is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de Verlossing voorbereiden. Elk der zeven artes liberales beantwoordt aan een der zeven gaven van den Heiligen Geest. Na deze grootschen opzet, geeft Vincentius een beeld van alle onderdeelen der menschelijke wetenschap. ^

En eindelijk weerspiegelt het „speculum historiale de lotgevallen van den mensch in een uitgewerkt beeld van kerkelijke en wereldlijke geschiedenis. Terecht kon van dit werk gezegd worden:1) „Geschiedenis en natuurspiegel zijn ingedeeld naar het bijbelsch schema van het zesdaagsch werk; maar 'daar beide gelijkelijk met de wereldschepping beginnen en met de wereldvernieuwing eindigen en ten slotte ook de spiegel der wetenschap uitgaat van de gedachte der restitutio hominis lapsi, blijkt het in den grond het eenvoudig schema der goddelijke wereldschepping, - vernieuwing en - voltooiing, dat aan geheel het werk en zijn veelledige indeeling ten grondslag ligt".

Het zuiverst, en het volledigst belichaamd, verschijnt het middeleeuwsch synthese-verlangen in de kunst, wier schepping de Kathedraal is. Zij glanst nog heden voor de oogen, die kunnen zien, als het benaderd ideaal. Zij is de meest volkomen eenheid, wijl alle geestelijk vermogen der menschheid: willen, denken en voelen, in hun

i) Door Wagenmann, aangehaald bij Baumgartner, GeschichU der

Weltliteratur, IV, S. 467.