is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ook de religieuse kerkelijke stijl is een product der cultuurhistorische ontwikkeling. Wel blijft de godsdienstige geloofsinhoud, waaraan de idee van het kerkgebouw ontspruit, altijd en overal dezelfde, maar de richting van den smaak en de geestelijke strooming onder de menschen, dat dus, waaruit het vormelijk moment in de kunst voortkomt, is aan afwisseling onderhevig. Indien in onzen tijd de godsdienstige geestdrift en de innigheid van geloof uit de gothische middeleeuwen weder ontwaakten, dan zouden zij ongetwijfeld een nieuwe kunst voortbrengen en zich niet meer in het gothische vormenstelsel uitspreken, wijl dit een andere smaak- en geestesrichting veronderstelt dan de tegenwoordig over het algemeen heerschende .

VIII

Deze verklaring van den opgemerkten misstand wijst ook den weg naar zijne verbetering: de verbreeding en verdieping van het geloofsleven zal ook de christelijke kunst weder doen ontluiken.

In hoeverre de verbreeding, de uitbreiding van het geloof onder de velen, die er thans verre van staan, nog aan de christelijke kunst ten goede zal komen — dit is een vraag, waarop alleen de toekomst het antwoord kan geven.

Maar eene verdieping van het religieuse leven