is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets van de naastenliefde van Sint Maarten in u leeft, gevoelt gij lust, zoodikwijls ge deze arme figuren ziet druipen van Maartsche buien, hun de beschutting van uw impermeabelen regenjas aan te bieden. In Rome of Athene zoudt gij diezelfde nuditeiten niet eens hebben opgemerkt, hier beletten zij u eigenlijk het aesthetisch genieten en brengen u levendig het besef, dat een bouwmeester niet ongestraft de climatologische eischen van zijn werk kan verwaarloozen.

En wij zijn nog niet aan het einde van de materieele omstandigheden, die haren invloed op de architectuur laten gelden.

Van hoe groot belang b. v. zijn de^oeconomische verhoudingen, waaronder een bouwwerk tot stand komt.

De enorme utiliteitsconstructies, door de Romeinen gewrocht, hun wegen, bruggen, aquaeducten en havens, zouden onmogelijk zijn geweest in een tijd, die stoom noch electriciteit gekend heeft, zonder de uitmuntende organisatie van het militairingerichte rijk. De Romein trad overal op als heerscher, dwong de bewoners der door hem veroverde landen tot heerendiensten, vereenigde deze werkplichtigen tot geregelde corporaties, en beschikte aldus overal over de noodige locale arbeiders, bekend met de materialen en werkwijzen der streek, waar de arbeid moest plaats