is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde fouten begingen. In beide gevallen was er noodig een zeer groote en vooral hooge zaal, vereenigd met een samenstel van vele kleinere ruimten. En beide keeren zijn deze appendenties tot hoofdzaak gemaakt, kwam de schouwburg- of concertzaal nergens tot eerlijke uitdrukking, werd zooveel mogelijk achter de bijzaken weggestopt, om, waar zijn hoogte hem eindelijk aan den dag bracht, met armelijke blinde muren op te rijzen, zoodat hij, met zijn enorm zadeldak, als de deksel op een doos, ten slotte op de daken der lagere ombouwing schijnt te staan.

Het is duidelijk, dat het gebrek aan logisch verband tusschen uiterlijk en innerlijk van een bouwwerk veroorzaakt, dat het niet in staat is zijne bestemming aan te geven. Betoog behoeft het wel niet, dat elk ding zijne strekking klaar behoort uit te drukken, in zijne verschijning de reden te verhalen van zijn bestaan. Een rijtuig in den vorm van een trekschuit, d. w. z. zoodanig omkleed, dat de wielen —wier assen de verplaatsbare ruimte dragen en wier beweging die meêvoert — onzichtbaar zijn en zelf om gedragen te worden schijnen gemaakt, zou ieder eenvoudig verstand onmiddelijk een onding noemen. Maar dan is ook een gebouw, dat nalaat omtrent zijn bedoeling in te lichten, of een verkeerde voorstelling daarvan opwekt, niet minder dwaas, en gelijk te achten aan wat men in de moreele orde een huichelaar noemt.