is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichtelijk te zijn. Blijkbaar heeft de beperkte ruimte, met het verlangen zoomin mogelijk licht en lucht der tegenoverliggende huizen weg te nemen, en de noodzakelijkheid de korenbeurs op een bepaalde wijze te verlichten — met z.g. Shed-daken — groote moeielijkheden meegebracht.

Maar wanneer men de Beurs vergelijkt met andere Amsterdamsch gebouwen uit den laatsten tijd het Stedelijk Museum of de Postpaarbank b.v. — blijkt toch wel duidelijk hoe gelukkig het is, dat de bouwmeester der Beurs den moed had zijn eigen weg te gaan.

Zooals Amsterdam in het Rijksmuseum en het Centraal station het beste bezit wat de Hollandsche architectuur der negentiende eeuw vermocht voort te brengen, kreeg het in zijn Beurs het eerste belangrijke bouwwerk van een nieuwe periode, de eerste min of meer volledige uitdrukking van moderne schoonheidsverlangens in de bouwkunst. En als men de kracht heeft zich los te maken van traditioneele meeningen, en genoeg fantaisie om de nieuwheid der materie vervangen te denken door het rijper aspect, dat de tijd er aan geven zal, komt de blijde erkening, dat Amsterdam een niet alleen ernstig en belangrijk, maar ook voornaam gebouw rijker is geworden.

Wie ook kent wat in zooveel gunstiger omstandigheden van terrein en beschikbare middelen in het buitenland thans nog wordt gebouwd, wie de