is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zien, zoo nu en dan naar hun eigen ontwerp te werken.

En daar hebt gij nu de onbevoegden: de architecten, die eigenlijk beunhazen zijn en de aannemers, die — om bij de zoölogie te blijven — den gebraden haan uithangen.

Zoo op het papier ziet dit er nogal duidelijk en eenvoudig uit. Maar de realiteit!

Als ik op de Amsterdamsche Beurs al Neêrland s architècten, would-be en echte, en heel het gilde der aannemers, mèt of zonder bouwmeesters-aspiraties, op een goeden dag bijeen kon drijven — wie uwer, mijn waarde lezers, zou dan, naar bovenstaand recept, de weinige ware architecten weten aan te wijzen! Het halfslag draagt geen Kaïnsteeken. .. In ernst: dat dit onderkennen mogelijk is, blijft buiten kijf, maar het ware te wenschen, dat er een niet al te moeilijk criterium bestond. Het meest voor de hand liggend: de reputatie, durf ik niet vertrouwen. Zij wordt gemaakt door ooms (soms heerooms) en tantes, in 't gesprek en door anonymi in onze pers. Dit laatste is wel eens anders geweest.

Toen Thijm nog jong was en in de Dietsche Warande de wijze vertoogen schreef, die ik, tot een bundel verzameld, in handen van iederen beschaafden katholiek zou willen weten, toen Thijm nog jong was, — toen zou geen reputatie hebben gekregen wie met onwaardige handen een kerk