is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ware princiepen van de ware schilderkunst" defineert haar als „de kunst die zich ten doel stelt om door middel van verf, op een plat vlak, den uiterlijken vorm der dingen weer te geven", en spreekt over „den levenden schijn, dien slechts de ware schilders-kunst in staat is te bereiken", terwijl hij — en mij dunkt te recht — bij deze kunst aan de factuur, „de fraaiheid van toets, het meesterlijke van de uitvoering", een groote beteekenis toekent.

Hij heeft de verdienste hier zóó duidelijk van uitdrukking te zijn, dat het „buitenmatig misverstand". .. aan zijne zijde, helderst aan den dag komt!

De waarheid is, dat die door hem zoo juist gedefinieerde schilders-kunst de kunst van sieren met kleur en lijn (d. i. de decoratieve schilderkunst) langzaam aan heeft ten onder gebracht. De waarheid is, dat deze sierkunst en zijne schilders-kunst twee, waarschijnlijk in oorsprong, maar zeker in wezen en bedoelen, geheel verscheiden menschelijke vermogens zijn, die alleen gemeen hebben het uitingsmiddel, lijn en kleur, en soms ook het materiaal.

Men moest daarover toch eigenlijk niet meer behoeven te strijden. Werd het artikel Peinture van Viollet-le-Duc dan te vergeefs door Thijm voor zijne landgenooten in hun eigen taal overgebracht?