is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zeggen hééft, dat hij de groote bewegingen ziet achter klein tijdsgebeuren, en die binnengezichten van zichzelf klaar vermag af te beelden. Bij honderden zijn er illustraties gemaakt van het verzekeringswezen: brandende huizen, botsende treinen, zieke kostwinners en stervende verzorgers hebben de teekenaars ons laten zien, om ons het nut der Verzekering te bewijzen, gedachte-loos en plat materialistisch. Derkinderen vindt hier aanleiding om in beelden aan allen gemeenzaam, als de trap des levens en het rad van fortuin, ons het menschelijk bestaan in den Tijd voor de oogen te voeren, de wisseling van ouderdom, vreugdegetijden en zorgelijke dagen, van dit alles niet het singulier geval, maar het on-hevige algemeene, dat dieper ontroert, en eer ons stemt als de manen-vrouw zijner schildering, tot luisteren naar het vermaan van Voorzichtigheid.

Een waardig kerkversierder moet kunstenaar zijn en denker. Er is daarom, in den modernen tijd, die de beschouwing zoo oneindig heeft gedifferentieerd, die in zoo wijde mate den invloed van het intellectueele leven heeft uitgebreid over het leven van het gemoed, die aldus ook de geloofsvoorstellingen bij eensgeloovigen heeft onderscheiden gemaakt naar al de gradaties, die van den analfabeet tot den geleerde leiden, — er is in zulke omstandigheden allicht voor de kerkelijke kunst