is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mij dunkt, er spreekt uit het geduld, door hen beoefend, om zich maar de aanwinst van een wezenlijk goed voorwerp te verzekeren, een stichtende eerbied voor de sierlijkheid van Gods huis. Wie meer van zulke voorbeelden wil kennen, hij leze o.a. Mr. Muller's beschrijving van een „middeleeuwsche kerspelkerk" (in de fraaie Schetsen uit de Middeleeuwen) en lette op de jaren, waarin achtereenvolgens verschillende belangrijke onderdeden der meubeling tot stand kwamen.

Over dezen toestand kwam ik gezetter te denken bij een bezoek aan de Amsterdamsche Sint-Nicolaaskerk, dat vooral den onlangs voltooiden Kruisweg van Jan Dunselman gold. Voor veertien dagen werd deze gewijd, en het was toen ongeveer tien jaar geleden, dat de eerste statie was aangebracht. In de kranten is aan dit feit nauwelijks aandacht geschonken. En toch schijnt het mij — èn om de voorbeeldige opvatting van zijn taak door het kerkbestuur, waarvan het getuigt, èn om de bizondere verdiensten van het werk-zelf— belangrijker dan de plaatsing van zoovele fabriekmatige producten in onze kerken, die de dagbladpers in den regel niet nalaat met de meest pompeuse verklaringen bekend te maken.

Het valt buiten het bestek van dit opstel, een beschrijving te geven van deze staties. Maar ik wil erop gewezen hebben, hoe groot de afstand