is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenstel; de voorstellingen zijn hier eenigszins schematisch teruggebracht tot wei-overwogen composities van zoo weinig mogelijk figuren, die een heldere welsprekendheid bezitten.

In de latere tafereelen — waarbij het trouwens moeilijker is de figuren te beperken — schijnt mij minder klaarheid bereikt. De achtergronden vond ik ook niet zoo stil, en daar zijn er zelfs met perspectivische verschieten, zooals ik ze voor wandschildering stellig verkeerd geloof. Er zouden wel meër bedenkingen te maken zijn. Of sommige der Romeinen niet wat minder gespierd, enkele der Joodsche vrouwen minder Breêstraatsch hadden gekund?...

In het algemeen werd misschien te veel aan het schilderachtige détail geofferd, het bizondere herdacht, waar men, om de monumentaliteit van het werk, grooter eenvoud, meer generaliseerende samenvatting zou wenschen.

Maar resumeerend blijft dit toch het oordeel: men kan dit werk mooi of leelijk vinden, veel of weinig erop aan te merken hebben — het is eerlijk en ernstig, het is goed gedacht en goed gedaan, en er zijn maar weinig kerken in Nederland, die een even goeden Kruisweg bezitten.

Zoo kom ik weer terug tot mijn punt van uitgang. Want hadden pastoor en kerkbestuur van de St.Nicolaaskerk met den gewonen bekwamen spoed