is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerkelijke zaken, vooral van Roomschen bloede, naar inlichtingen uitziet."

(A. W. Stellwagen in De Nederl. Spectator, 19 Mei 1907.)

Junius, Jan H.. Heraldiek. Wapenschild — Schildbedekking — Versiering (Kronen, Mijters, Emblemen, Spreuken, Vlaggen) Blasoneeren — Breuken — Zegels — Ridderorden.

Tweede uitgave. Met 521 afb. Ing. ƒ 3.— Geb./3.6o

„Het onderscheidt zich van vele andere werken op dit gebied, doordat het voor den leek een gemakkelijke en heldere inleiding vormt tot de kennis van de elementaire grondslagen der heraldiek."

(Hel Vaderland, 8 Juli 1907.)

Mertens, A. De Hierarchie in de eerste eeuw des christendoms. ƒ 3 _ geb. ƒ3.60

„Een werk, dat, naar wij vurig wenschen, zeker door geen enkele geestelijke maar ook door geen enkele ontwikkelden leek zal worden voorbij gezien."

(De Tijd 2 October 1908.)

Moes, E. en Dr. C. P. Burger Jr., De Amsterdamsche Boekdrukkers in de zestiende eeuw. Afl. 1—9 verschenen. per afl. ƒ1.75

„Hij heeft afdoende getoond, dat de uitwendige bibliografische beschrijving der l6dc eeuwsche Amsterdamsche geschriften in beste wetenschappelijke handen is, oprecht gezegd, oprecht gemeend."

(Mr. J. W. Enschedé in het Museum, No. 8, 1896.)

Plath, Dr. Konrad, Het Valkhof te Nijmegen en de nieuwste opgravingen. Met afbeeldingen. ƒ0.90

Het bevat verschillende lichtdrukken naar afbeeldingen van het Valkhof, enz., waaronder een nog onuitgegeven teekening door Waterloo (in het midden der 17de eeuw),