is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westminster-Abdij. Daarentegen zijn ook in Italië de gedenkteekenen van kunstenaars en geleerden, zoowel in het Pantheon te Rome, als in de wereldberoemde Chiesa della Santa Croce te Florence, enkel busten, en de Italianen genieten ten opzichte van den smaak, onder de nieuwen, verreweg de voorkeur.

Te Mantua, de geboorteplaats van Virgilius, heeft de stad hem in latere tijden een gedenkteeken opgericht: het is een buste, midden op een met moerbezieboomen omringd plein langs de muren. Ook aan Jean Jacques Rousseau heeft zijn geboortestad Geneve, die hem gedurende zijn leven verbannen en vervolgd had, een gedenkteeken opgericht: een buste, opeene eenzame, met boomen beplante plaats; in een tijdperk van overdreven vroomheid in deze eeuw werd het verwijderd, maar later door een nieuw gedenkteeken vervangen, dat nabij het meer van Geneve geplaatst is, en indien ik mij niet vergis, wederom een buste is.

Er behoeft volstrekt geen acht op geslagen te worden, dat het, bij de algemeen heerschende zucht naar gedenkteekenen, in Duitschland mode geworden is, ook voor mannen van genie standbeelden op te richten. De grillen van een gering aantal jaren wegen niet op tegen de toonaangevende maximen, welke gedurende den loop van vele eeuwen door de hoog-ontwikkelde volkeren gevolgd zijn geworden; de verwezenlijking van dergelijke grillen blijft echter een aanleiding tot spot voor het nageslacht, dat het standbeeld, wat een Romeinsch Keizer scheen voor te stellen, een dichter geldt.

Nemen wij het omgekeerde geval. Op de pleinen van Berlijn staan de gedenkteekenen van acht generaals: alle heele figuren. Busten zouden hier een bijna belachelijken indruk maken; niet beter zou het echter zijn, wanneer de* stad Köninsberg, Kant, met zijn kleine schrale gestalte, door een standbeeld voorstelde, ofschoon Kant een grooter man is, dan alle acht generaals te zamen genomen.

* *

*

Op de hierboven aangehaalde gronden berust mijn meening, dat Goethe's gedenkteeken een enkele buste van marmer of brons moet zijn, op een voetstuk van overeenkomende grootte, maar beiden dan zoo kolossaal als de middelen het veroorloven, al zou het geheele monument ook de grootte bereiken van het gedenkteeken van St. Carlo bij Arona aan het Lago maggioro.

Van dezelfde grootte wordt het beeld van Shakespeare, dat