is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevens is een buste veel gemakkelijker te gieten dan een standbeeld; waarom het gieten hier dan ook des te spoediger zou kunnen geschieden. Waarschijnlijk zal Thorwaldsen zonder bezwaren en bedenkingen op het voorstel tot een heel figuur ingaan, wel niet daartoe aangedreven door persoonlijke belangen voor zichzelf of zijn vrienden, maar uit belang voor de kunst; voor deze is een standbeeld een monument van hoogere kunst dan een buste en geeft veel meer speling, om talent en vaardigheid te toonen. De kunstenaar heeft steeds de belangen der kunst op het oog. Mijn argument daarentegen is het wezenlijke van de zaak zelf, de aanleiding en het in dezen zin geschikte en juiste, zooals het niet alleen de geestdriftigen van onzen tegenwoordigen tijd, maar ook in de navolgende eeuwen het verstand der verstandigen bevredigen moet.

Met een enkel middel twee doeleinden willen bereiken, is verderfelijk. Wil men de stad met beeldhouwwerken versieren, dan bestaat daartoe overvloedige gelegenheid. Men kan den gevel van het Bibliotheekgebouw met reliefs, en zijn nissen met standbeelden vullen; men kan de Fonteinen met Tritons en Neptunussen bevolken enz. Men wille echter toch niet van Goethe's gewijden persoon een sierpop voor de stad maken! men plaatse hem toch niet in een laan, op een leuningstoel, in een antieken poedermantel, met een rol in de hand, alsof hij zich gemoedelijk wilde laten friseeren onder het lezen van een courant; of late hem daar niet staan in een nadenkende houding, alsof hij zijn rijm niet kan vinden! Helden kan men een heroieke houding geven, dichters niet; daaruit ontstaat verlegenheid. Welken weg men ook zoo willen inslaan, steeds zal men den spot een mikpunt geven, in plaats van een ernstig, waardig en verheven gedenkteeken, met een stoutmoedig maar onwederlegbaar opschrift, zooals het volgens mijn voorstel zou kunnen worden.

Als plaats voor het gedenkteeken zou ik aan het Eiland, of de Promenade, of wanneer het binnen de stad moet zijn, aan het vierkante Plein in de groote Mainzerstraat, waar de Galgengasse op uitloopt — dat dan echter door schoone, hooge boomgroepen beschaduwd moet worden — de voorkeur geven boven het bedrijvige en woelige gedeelte der stad.

Pixi et animam salvavi.

P. S. Nog wenschte ik bij deze gelegenheid voor te stellen het huis van Goethe door een marmeren plaat aan te duiden, met het opschrift: