is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun gillende kreten in het vreugd-geroes van de groote, blije fabriek. Zon, zon, jubelende, gouden zón stroomde naar binnen over de lachende en proestende en gezellig-babbelende machinerieën, tikte hier en daar schitterende lichtflitsjes te voorschijn, guitig balanceerend op de snorrende vliegwielen, wiebelend en draaiend en ten laatste overspringend op andere machines, als kleine, levendige acrobaatjes.

En over gansch die joelende blijdschap van wiemelend bewegen juichten de stoomfluiten aanhoudend hun roode jubelingen uit. En alles juichte, jubelde meê.

Marie.... Gerrit Marie en Gerrit!

VI.

Het was nu weldra onder al hun kennissen verspreid, dat Marie met Gerrit de Vries „liep". Messers liet het grommend toe, dat de jonge man geregeld iederen avond, na het werk, het rommelig huisje betrad en in het keuken-kamertje naast Marie aan de tafel ging zitten, de hand van 't meisje in de zijne. — Een paar malen had Gerrit wat tabak voor Messers meegebracht, en deze, kreunend van genoegen, als een dier dat gevoerd wordt, had zich daarmede terstond afgescheiden in een hoek, onverschillig nu voor wat er verder om hem gebeurde.

Jop en zijn zusters zwierven 's avonds geregeld door de donkere straten rond, in wulpsch gegiegel, zoodat vrouw Messers den twee gelieven gewoonlijk tot eenig gezelschap