is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voorschijn treden, twee, drie mannen, zwaar-stappend, groezel-paars-gekield, licht gebogen als onder een onzichtbaar wicht.

„ n-Avond ...riep Bertels, staande op den drempel van zijn huisje, den mannen tegen, waarop een van hen iets terug bromde, zonder op te zien. Knikkel-knieënd van vermoeidheid, de armen slap omlaag bungelend langs hun breede lijven, gingen ze door het hek en verdwenen in 't donker.

Maar anderen volgden bijna onmiddellijk; bij kleinere of grootere troepjes loosde de fabriek nu arbeiders, mannen en vrouwen, een dof getrappel van voeten over den hard-bevroren grond. - Bertels zag ze uit het duister opkomen; flets plekten de gezichten boven de rompen, dan, in 't schijnsel der lantaren, eensklaps oplevend met neuzen en oogen en monden en jassen en petten, een lange, brokkelige trein van mannen, zwaar-stappend of schoffel-schuivend, de meesten éven-voorover-geheld, de blikken recht vooruit of op den grond.

De portier liet ze zwijgend aan zich voorbijgaan, af en toe nog slechts zijn luchtig ,,'n-avond" naar een groepje heen werpend, als hij er een kennis bij ontdekte. — Een enkele vrouw ook kwam hem wel, tusschen de mannen, voorbij. Die monsterde hij dan even scherp, zijn oog haar dadelijk loslatend als hij gezien had dat het niet was die hij zocht....

De mannen-ploegen waren nu allen gepasseerd en hun dof gemommel-praat werd door de dadelijk nu volgende