is toegevoegd aan uw favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei hij eindelijk, na zwijgend een paar minuten aan zijn pijp getrokken te hebben.

Stilte.

Toen de jongen weer, ettelijke oogenblikken later: „En dus mnrgen vroeg varen we af naar Ellendam voor een nieuwe vracht weer meel? "

„Gerst " klonk het kort uit de duisternis. „Van

d' hof van Willem Looyen, aan de Slie voor „Het

Vliegend Hert" "

„Die z'n bier heb ik juist gezopen van avond ... toevallig niet? " grinnekte de jongen, en hij begon weer

te zingen:

,.Dat jij naar Lombok gaat kan mij niet schelen,

„Als jij je centjes maar met mij wilt deelen "

Dan, ineens, onderbrak hij zijn gezang weer.

„Schipper "

Zijn stem klonk nu fluisterend, met iets geheimzinnigs.

„Wat is 't?" was de weervraag kort.

„Hoe maakt het den-die... . hier in 't onder?... "

Een zwijgen.

Ouwe Jan was stil blijven staan. In de verte klungelde even een winkelschelletje: een dof gesteun klonk van achter de zware muren der broodfabriek. Verder was het doodstil.

En de jongen vervolgde, gedempt nu sprekend ook: „Ze het nog geen licht aangestoken; bij 't aan boord

komen zag ik het, stikke-duuster de kajuit " toen,

nog zachter: „Ze leit zeker boete te doen van al d'r on-