is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn schitterend polytheïsme. Maar hoe en waar vormde zich hun scheppingsgave ? Waar vond de een de kracht, het volhardingsvermogen, de stoutmoedigheid om een half verwilderd volk geheel te hervormen, zooals brons in een smeltkroes; waar vond de ander de tooverkracht om, zooals een gestemde harp spreekt tot de ziel, de goden te doen spreken tot de verrukte barbaren, in de tempels van Osiris en in het oude Thebe, dat de Ingewijden de Zonnestad of Zonneark noemden, omdat het de samenvatting vormde van de Goddelijke kennis en alle geheimen der inwijding?

Elk jaar, bij den zomerzonnestilstand, als stroomen regen over Abyssinië losbarsten, verandert de Nijl van kleur en neemt de bloedroode tint aan, waarover in den Bijbel gesproken wordt. De stroom wast tot het tijdstip der herfst-nachtevening en bedekt met zijn wateren de oevers. Maar "in het verblindende zonlicht, op hun voetstuk van graniet, weerspiegelen de in de rots uitgehouwen tempels, de grafmonumenten, de obelisken en pyramiden hun grootsche bouwvallen in den Nijl, die in een zee veranderd is. Zóó heeft de Egyptische priesterschap de eeuwen getrotseerd met haar hierarchie en symbolen, geheimen van haar kennis, die lang voor ons verborgen zijn gebleven. In deze tempels, in deze grafkelders en deze pyramiden ontwikkelde zich de verheven leer van het Licht-Woord, van het universeele Woord, dat Mozes in zijn gouden ark des verbonds zou neerleggen en waarvan de Christus het levend licht zou zijn.

De waarheid is in zichzelf onveranderlijk, zij alleen