is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het goddelijk werktuig, dat alle elementen en alle krachten der natuur in zich vereenigt.

Het roode ras heeft geen ander getuigenis van zich zelf achtergelaten dan de sphinx van Gizeh, onweerlegbaar bewijs dat het op zijn manier het groote vraagstuk gesteld en opgelost had.

ÏL

Hermes.

Het zwarte ras, dat het roode zuidelijke ras in de wereldheerschappij opvolgde, maakte van Opper-Egypte zijn voornaamste heiligdom.

De naam Hermes-Touth, die geheimzinnige eerste Inwijder van Egypte in de heilige leer, slaat zonder twijfel op een oorspronkelijke, vreedzame vereeniging van het roode en zwarte ras in Ethiopië en Opper-Egypte, lang voor het Arysche tijdvak. Hennes is een geslachtsnaam, evenals Manou en Boeddha. Hij beteekent tegelijkertijd een mensch, een kaste en een God. Hermes, als mensch, is de eerste, de groote Egyptische Inwijder; als kaste beteekent hij de priesterschap, bewaarster der occulte overleveringen; als God is hij de planeet Mercurius, die met haar sfeer verwant is aan een reeks goddelijke geesten en inwij ders; kortom Hermes bestuurt de verheven sfeer der hemelsche inwijding. In de geestelijke wereldregeling