is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hoofd der mummies plaatste, om op haar reis mee te nemen en die, volgens de priesters van Ammon-Re', in den vorm van symbolen, de reis van de ziel na den dood verhaalde. Hij had met groote nieuwsgierigheid en innerlijke ontroering, gemengd met twijfel, dien langen tocht van de ziel na het leven op aarde gevolgd ; haar boetedoening in een streek van vuur; de loutering van haar astraal omhulsel; haar ontmoeting met den boosaardigen stuurman, die met afgewend hoofd in een boot gezeten is en met den welwillenden stuurman, die recht voor zich uitkijkt; haar verschijnen voor de twee en veertig aardsche rechters ; haar rechtvaardiging door Touth; ten slotte haar intrede en verheerlijking in het licht van Osiris. Wij kunnen over de macht van dit boek en den geheelen omkeer, dien de Egyptische inwijding in den geest van sommigen teweegbracht, oordeelen door het aanhalen van deze plaats uit het Boek der Dooden: „Dit hoofdstuk, in blauw schrift op een albasten steen geschreven, werd ten tijde van koning Menck'ere te Hermopolis aan de voeten van den God Touth (Hermes) gevonden door prins Hastatef, die op reis was voor het ambtelijk bezoek aan de tempels. Hij bracht den steen naar den koninklijken tempel over. O wonderlijk geheim ! Toen hij dit reine, heilige hoofdstuk gelezen had, zag noch hoorde hij meer, hij liet zich met geen enkele vrouw meer in en gebruikte noch vleesch, noch visch." x) Maar wat voor waars was er in deze indrukwekkende verhalen,

l) Boek der Dooden, Hoofdstuk LXIV.