is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de drie werelden afspiegelt.

De letter A b.v. die overeenkomt met het getal 1, drukt in de goddelijke icereld uit: het absolute Wezen, waarvan alle andere wezens uitstralen ; in de verstandelijke wereld: de eenheid, oorsprong en samenvatting der getallen ; in de stoffelijke wereld : de mensch als hoogste wezen, ten opzichte van de hier op aarde levende wezens en die zich door uitbreiding zijner vermogens in de concentrische sferen der oneindigheid kan verheffen.

— Geheim 1 werd bij de Egyptenaren voorgesteld door een wijze in wit gewaad, een scepter in de hand en met een gouden kroon op het hoofd. Het witte kleed beteekende reinheid, de scepter heerschappij, de gouden kroon universeele kennis.

De neofiet begreep lang niet al het vreemde en nieuwe dat hij hoorde, maar ongekende vergezichten openden zich voor hem bij de woorden van den pastofoor; voor deze schoone schilderingen, die hem met strakken ernst, den Goden eigen, aanzagen. Achter elk dezer schilderingen zag hij telkens een reeks plotseling opgewekte gedachten en beelden schitteren. Voor het eerst van zijn leven kreeg hii een flauw vermoeden van het inwezen der wereld door de geheimzinnige keten der oorzaken heen. Zoo legde de meester aan den leerling de beteekenis der geheimen letter voor letter, getal na getal uit, en geleidde hem van Isis Urania naar de Zonneark van Osiris, van den vernielden burcht naar de glanzende ster en ten slotte naar de kroon der Wijzen.

— „Begrijp de beteekenis dezer kroon goed", sprak