is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelden de opperste, leidende geesten van alle sferen voor. Iedere hoogere Godheid was dus voor een Ingewijde der oudheid het symbool en de beschermheer van een menigte geesten, die haar beeld in eindelooze verscheidenheid uitdrukken en die, van uit hun sfeer, invloed konden uitoefenen op den mensch en de aardsche dingen. De zeven Beschermgeesten uit het visioen van Hermes zijn de zeven Deva's der Indiërs, de zeven Amshaspads der Perzen, de zeven groote Engelen der Chaldeërs, de zeven Sephiroths ]) uit de Kabbala, de zeven Aartsengelen der Christelijke Openbaring. En de groote zevenvoudigheid die het heelal omvat, trilt niet alleen in de zeven kleuren van den regenboog, in de zeven tonen van de toonladder, zij openbaart zich ook in de samenstelling van den mensch, die drievoudig in wezen, maar zevenvoudig in ontwikkeling is. ~)

De hiërofant zeide ten slotte: „Gij zijt dus nu tot aan den drempel van het groote geheim doorgedrongen. Het goddelijk leven is in beelden der werkelijkheid aan u verschenen. Hermes heeft u den onzichtbaren

') In de Kabbala wordt gesproken van tien Sephiroths. De eerste drie stellen de goddelijke drievoudigheid, de zeven andere de ontwikkeling van het heelal voor.

®) Wjj laten hier de Egyptische uitdrukkingen voor deze zevenvoudige samenstelling van den mensch volgen, die men in de Kabbala aantreft: Chat stoffelijk lichaam, Anch leénskracht. Aa etherisch dubbelwezen of astraal lichaam, Hati dierlijke ziel, Bat verstandelijke ziel, Cheybi geestelijke ziel, Kou godde4JK6 geest, overeenkomende met de demonen, halfgoden of verheven geesten der Grieken. - Men kan de ontwikkeling dezer gronddenkbeelden der esoterische leer vinden in het boek over Orpheus en vooral in dat over Pythagoras.