is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraak zijn, langzamerhand gezicht en stem terugkrijgen. Hij ook ging de groote reis ondernemen, de reis in de oneindigheid, door werelden en bestaanstoestanden. Reeds had Hermes hem verhoord en waardig gekeurd. Hij had hem de oplossing van het groote raadsel gegeven : „Een enkele ziel, de groote ziel van het Al, heeft door zich te verdeelen alle strijdende zielen in het heelal voortgebracht." Toegerust met het groote geheim, steeg hij in de boot van Isis. Zij vertrok. Opgeheven in de etherische ruimte, zweefde zij door de interastrale sferen. Reeds drongen breede stralen van een oneindigen dageraad door de azuurblauwe sluiers van den hemelschen horizon, reeds zong het koor der verheerlijkte geesten der Akhimou-Sékou die de eeuwige rust bereikt hebben: „Sta op, Re Hermakouti! Zon der geesten! Zij die in uw bark vertoeven, zijn in geestverrukking! Zij slaken vreugdekreten, gezeten in de mülioenjarige bark. De geheele goddelijke wereldkring is vervuld van vreugde en juicht de heilige bark toe. Feestelijkheden hebben plaats in de geheime kapel. O sta op, Ammon-Re Hermakouti! Zon die zichzelf voortbrengt!" — En de ingewijde antwoordde met deze fiere woorden: „Ik heb het land der waarheid en gerechtigheid bereikt. Ik sta op als een levende God en straal te midden van het koor der Goden die in den hemel wonen, want ik behoor tot hun ras."

Dergelijke trotsche gedachten en stoute verwachtingen konden in den geest van den adept opkomen gedurende den nacht die op de mystieke plechtigheid der opstanding volgde. Den volgenden dag, in het ver-