is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der tijden opklimt. In de oogen der wijzen was dit een noodlottige gebeurtenis voor de geheele wereld. Tot dien tijd had Egypte Europa tegen Azië beveiligd. Zijn beschermende invloed strekte zich nog over de gansche kuststreek der Middellandsche Zee uit door middel van de tempels van Phenicië, Griekenland en Etrurië, waarmee de hooge Egyptische priesterschap voortdurend in betrekking stond. Nu dit bolwerk omvergeworpen was, kon de Stier zich met den kop vooruit op de Helleensche oevers storten. Pythagoras zag dus dat Cambysus Egypte in bezit nam. Hij zag hoe de Perzische despoot, als waardig erfgenaam der gekroonde booswichten van Ninive en Babyion, de tempels van Memphis en Thebe plunderde en dien aan Ammon gewijd vernielde. Hij zag den pharao Psammenicus geboeid voor Cambysus gebracht en op een hoogte geplaatst, waar omheen de priesters, de voornaamste families en het koninklijke hof geschaard stonden. Hij zag de dochter van den pharao in lompen gehuld, gevolgd door al haar hofdames, die even schamel gekleed waren; hij zag den kroonprins en tweeduizend jongelingen voorgebracht, een gebit in den mond en een koord om den hals, waarna zij onthoofd werden; hij zag hoe de pharao Psammenicus zijn snikken bedwong bij dit hartverscheurend tooneel en hoe de hardvochtige Cambysus, op zijn troon gezeten, van de smart van zijn verslagen tegenstander genoot. Wreede, maar leerzame les der geschiedenis na al de lessen der wetenschap. Beeld der ontketende, dierlijke natuur in den mensch, zich uitend in dit monster der