is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van, begrepen zij dat er achter dit waarneembaar vuur en zichtbaar licht, een onstoffelijk vuur en geestelijk licht verborgen moest zijn. Het eerste vereenzelvigden zij met het mannelijk beginsel, met den scheppenden geest of bet intellectueele wezen van het heelal en het tweede met het vrouwelijk beginsel, de voortbrengende ziel, de plastische zelfstandigheid. Deze ingeving dagteekent van onheuglijke tijden. De opvatting waarvan ik spreek, vinden wij in de oudste mythologieën terug. Zij komt voor in de zangen der Veda's in den vorm van Agni, het universeele vuur dat alles doordringt. Zij straalt uit den godsdienst van Zoroaster, waarin de eeredienst van Mithras het esoterisch gedeelte vertegenwoordigt. Mithras is het mannelijk vuur en Mithra het vrouwelijk licht. Zoroaster zegt uitdrukkelijk, dat de Eeuwige door middel van het Levend Woord het hemelsche licht schiep, de kiem van Ormuzd, oorsprong van het stoffelijk vuur en licht. Voor den Ingewijde van Mithras is de zon slechts een ruwe afspiegeling van dit licht. In zijn donkere grot, waarvan het gewelf met sterren beschilderd is, roept hij de genadebrengende zon aan, het liefdevuur, overwinnaar van het kwade, verzoener van Ormuzd en Ahriman, louteraar en middelaar, die in de ziel der heilige profeten woont. In de Egyptische grafmonumenten zoeken de Ingewijden diezelfde zon onder den naam van Osiris. Wanneer Hermes vraagt om den oorsprong aller dingen te mogen aanschouwen, voelt hij zich eerst gedompeld in de etherische golven van een heerlijk licht, waarin alle levende vormen zich bewegen.