is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgemerkt, dat sommige personen met uiterst gevoelige zenuwen in een volkomen duistere kamer tegenover een magneet geplaatst aan de beide uiteinden stralen rood, geel en blauw licht zagen. Soms trilden die stralen in golvende beweging. Hij zette zijn proeven met allerlei soorten lichamen voort voornamelijk met kristallen. Rondom al die lichamen namen de gevoelige sujetten lichtuitstralingen waar. Om de hoofden van menschen, die in de donkere kamer aanwezig waren, zagen zij wit licht; uit hun vingers kwamen kleine flikkeringen. Somnambules nemen soms in het begin van haar slaap iets dergelijks waar bij haar magnetiseur. Het zuiver astrale licht vertoont zich slechts in de hoogste extase, maar het polariseert zich in alle lichamen, verbindt zich met alle aardsche stroomingen en speelt een verschillende rol in de electriciteit en in het aardsch en dierlijk magnetisme. J) Het gioote belang der proeven van Reichenbach schuilt daarin, dat hij de grenzen en den overgang van stoffelijk naar astraal gezicht, dat weder kan leiden tot geestelijk gezicht, duidelijk heeft gemaakt. Zij wijzen ook op de oneindige verfijningen der onweegbare stof. Langs dezen weg belet niets ons ze zóó etherisch, zóó fijn en aldoordringend te denken, dat zij bijna homogeen wordt met geest en hem tot volmaakt omkleedsel dient.

i Reichenbach heeft deze fluïde odyle genoemd. — Ziin werk

?T^V h?t Engelsch vertaald: Researches L mag-

tfnl heat> ll9ht' vristaMization and chemical attrac-

uon. — Londen, 1850.