is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hiëroglyphen bedekte mummie in het diepste der pyramiden, die in haar graf het geheim bezit van volken, talen en godsdiensten. Voor hun oogen ontrolde hij de Mysteriën van de machtige, aardsche en hemelsche Isis, de Moeder van Goden en menschen en na zijn proeven als het ware opnieuw met hen doorgemaakt te hebben, steeg hij met hen op in het licht van Osiris. Daarop kwam de beurt aan Babyion, de Chaldeesche wijzen, hun occulte wetenschappen en degroote, massieve tempels, waar zij het levend vuur oproepen, dat demonen en Goden bevat.

Wanneer Theoclea naar Pythagoras luisterde, ondervond zij buitengewone gewaarwordingen. Alles wat hij zeide, werd met vurige teekens in haar geest gegrift. De dingen die hij verkondigde, schenen haar tegelijkertijd wonderbaarlijk en bekend toe; al leerende meende zij zich te herinneren. De woorden van den Meester stelden haar in staat de bladzijden van het heelal als een boek te doorbladeren. Zij zag niet langer de menschelijke afbeeldingen der Goden, maar hun waar inwezen, dat geest en stof doet ontstaan. Met hen zweefde zij op en neer in de ruimte. Soms meende zij de belemmeringen van het lichaam niet meer te voelen en in het Oneindige op te gaan. Zoo drong haar verbeelding meer en meer door in de onzichtbare wereld en de vroegere indrukken daarvan, die zij in haar eigen ziel aantrof, zeiden haar dat dit de ware, eenige werkelijkheid was; al het andere was slechts schijn. En zij voelde, dat weldra de oogen van haar innerlijk wezen zouden geopend worden