is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pythagoras zelf zijn gebaren en woorden bestudeeren. Hij lette vooral op de houding en den lach der jongelieden. De lach, zeide hij, openbaart op ondubbelzinnige wijze het karakter en geen geveinsdheid is in staat den lach van een slecht mensch aangenaam te maken. Ook had hij van het menschelijk gelaat een zoo diepe studie gemaakt, dat hij er het meest verborgene der ziel uil kon lezen. (x)

Door zulke nauwkeurige waarnemingen vormde de Meester zich een juist denkbeeld van zijn toekomstige leerlingen. Na verloop van eenige maanden kwamen de beslissende proeven aan de beurt. Zij waren een navolging der Egyptische Inwijding, maar verzachten in overeenstemming gebracht met den Griekschen aard, welks groote gevoeligheid de doodelijke angsten deigrafkelders van Memphis en Thebe niet had kannen doorstaan. Men liet den Pythagoreeschen candidaat voor inwijding den nacht doorbrengen in een spelonkin de nabijheid der stad, waar men beweerde, dat zich allerlei monsters en verschijningen vertoonden. Zij, die geen kiacht hadden om de akelige indrukken van de eenzaamheid en den nacht te doorstaan, die weigerden binnen te treden of ontvluchtten, voordat de morgen aanbrak, werden voor inwijding te zwak bevonden en weggezonden.

De zedelijke proef was gewichtiger. Eens op een dag sloot men plotseling zonder voorbereiding den neofiet in een sombere, iedige cel op. Men gaf hem een lei

i <-^'genes beweert, dat Pythagoras de uitvinder der selaatKuncie was. e