is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van loomheid, duizeligheid en droefgeestigheid aangegrepen. Een onoverwinnelijke kracht lokt haar weder naar den strijd en het lijden der aarde. Toch gaat dit verlangen gepaard met ontzettende angst en diepe smart, omdat zij het goddelijk leven zal moeten verlaten. Doch het oogenblik is gekomen; de wet moet vervuld worden. De loomheid neemt toe; in haar wordt het donker. Zij ziet haar lichtende metgezellen nog slechts door een waas en deze steeds dichter wordende sluier geeft haar een voorgevoel van de dreigende scheiding. Zij hoort hun bedroefd vaarwel; de tranen der gelukkige geliefden doordringen haar als hemelsche dauw, die in haar hart den brandenden dorst naar een ongekend geluk zal achterlaten. Dan belooft zij — met plechtige beloften — zich te herinneren,... zich het licht te herinneren in de wereld der duisternis, de waarheid in de wereld van leugen, de liefde in de wereld van haat. — Het wederzien, de palm der onsterfelijkheid hangen daarvan af! — Zij ontwaakt in een drukkende atmosfeer. Etherische ster, doorschijnende zielen, zeeën van licht, alles is verdwenen. Nu is zij opnieuw op aarde, in den maalstroom van geboorte en dood. Toch heeft zij de hemelsche herinnering nog niet verloren en haar gevleugelde geleider, die nog voor haar oogen zichtbaar is, wijst haar de vrouw, die haar moeder zal zijn. Zij draagt de kiem van een nieuw leven in zich. Maar die kiem zal pas leven, bezield door den geest. Nu wordt gedurende negen maanden het ondoorgrondelijkste mysterie van het aardsch bestaan volbracht, dat