is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zagen zwijgend toe. Maar weldra bracht de Meester door een langzame, besliste beweging de bezielde profetes tot de aarde terug. Langzamerhand ontspanden zich haar trekken; zij zeeg ineen in de armen van een harer gezellinnen en geraakte in een toestand van verdooving, waaruit zij verward en bedroefd ontwaakte, uitgeput door de hooge vlucht, die haar geest genomen had.

Dan klom men uit het gewelf naar boven, naar de tuinen van Ceres, in de frissche koelte van den aanbrekenden dag, die aan den rand van den met sterren bezaaiden hemel boven de zee begon te lichten.

Vierde graad. — Epiphanie.

De Adept. — De vrouw als ingewyde. — Liefde en huwelyk.

Wij hebben nu aan de hand van Pythagoras het hoogtepunt der oude Inwijding bereikt. Van die hoogte af schijnt de aarde in duister gehuld als een verbleekende ster. Daar opent zich een eindeloos verschiet van sterrenwerelden — en ontrolt zich als een wonderbaar geheel de Epiphanie van het heelal. (') Doch het

0) Epiphanie of Gezicht van boven af. autopsie of reclilstreeksch gezicht, theophanie of openbaring van God zijn verwante denkbeelden, verschillende uitdrukkingen om den toestand van volmaking aan te duiden, waarin do Ingewijde, die zijn ziel met de Godheid vereenigd heeft, de geheele Waarheid aanschouwt.