is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulk een groote macht verkrijgen. Griekenland kende er slechts drie: Orpheus bij den dageraad der Grieksche eschaving; Pythagoras op haar hoogtepunt; Apollonius van Tyana in haar laatsten vervaltijd. Orpheus was de groote Bezielde, de machtige Inwijder van den Griekschen godsdienst; Pythagoras, de regelaar der esoterische kennis en schoolsche wijsbegeerte; Apollonius, de zedelijkheid bevorderende Stoïcyn en bekende magiër uit den vervaltijd. Maar uit alle drie straalt ondanks hun uiteenloopend werk en de verschillende hoogten, waarop zij stonden, het Goddelijk licht • het heilige vuur voor het behoud der zielen, de ontembare geestkracht in het kleed van zachtmoedigheid en kalme tevredenheid. Maar nader die aangezichten, stralend van verheven kalmte, niet te dicht: er gloeit iets in het verborgen; onder deze rust gevoelt men het vuur van een sterke, steeds in toom gehouden wilskracht

mmsmm

dat het ! Wf Ul£?br<*en te Stockholm in Sudermalm en da het vuur zich met kracht uitbreidde in de richting van X

ni hroJs,™?drtoSih2.r,s;an - -S

gevaar ïiin ? afgebrand was en dat het ziine