is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke solidariteit te verzwakken, kan deze leerstelling niet anders dan dit versterken. Wij zijn aan allen hulp, mededoogen en liefde verschuldigd, want wij zijn allen van gelijke afkomst, hoewel wij verschillende trappen van ontwikkeling bereikt hebben. Elk lijden is heilig, want smart is de smeltkroes der ziel. Alle medegevoel is goddelijk, want het brengt ons door een magnetischen stroom in aanraking met den onzichtbaren band, die alle werelden te zamen houdt. Smart is de weg tot het genie. Zeker, wijzen en heiligen, profeten en verheven scheppers stralen van veel aangrijpender schoonheid voor hen die weten, dat ook zij uit de universeele ontwikkeling voortgekomen zijn. Die verbazende kracht die van hen uitgaat, hoeveel levens, hoeveel overwinningen zijn er noodig geweest om haar te veroveren? Die aangeboren kennis van het genie, uit welke reeds doorgemaakte hemelwereld komt zij tot hem ? Wij weten het niet. Maar die levens zijn doorgemaakt, die hemelwerelden bestaan. Het volksbewustzijn heett zich dus niet vergist en de profeten hebben niet gelogen, toen zij die menschen Zonen van God, Gezanten uit het diepste der hemelen noemden. Hun zending is beschikt door de eeuwige Waarheid, onzichtbare heerscharen beschermen hen en het levend Woord spreekt door hun mond.

Er bestaat onder de menschen een verscheidenheid, die haar oorsprong vindt in het oorspronkelijke wezen der individuen; er is een andere, die wij juist aangetoond hebben en die uit den trap van geestelijke ontwikkeling voortkomt, waarop zij staan. Wat dit laatste