is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt betreft, kunnen de menschen in vier klassen ingedeeld worden, die alle onderverdeelingen en schakeeringen bevatten:

1°. In de groote meerderheid der menschen werkt de wil voornamelijk in het lichaam. Men zou hen de uit instinct handelenden kunnen noemen. Zij zijn niet alleen geschikt voor lichamelijken arbeid, maar ook voor de oefening en ontwikkeling van hun verstand in de stoffelijke wereld, bij gevolg voor handel en industrie.

2°. Op den tweeden trap der menschelijke ontwikkeling zetelt de wil en dientengevolge het bewustzijn in de ziel, d.w.z. in het meer bewuste gevoelsleven onder den invloed van het gezond verstand. Dit zijn de Gevoelsmenschen. Overeenkomstig hun temperament hebben zij krijgszuchtige, artistieke of dichterlijke neigingen. De meeste letterkundigen en geleerden kunnen tot deze rubriek gerekend worden. Want zij leven in de betrekkelijke ideeënwereld door aandrift gewijzigd of begrensd binnen een bepaalden horizon, zonder zich te kunnen opheffen tot de zuivere Idee of de Universeele Bron.

3°. In een derde klasse van menschen, die veel schaarscher gevonden worden, heeft de wil de gewoonte aangenomen voornamelijk en onafhankelijk in het zuivere intellect te werken en het verstand in zijn bepaalde richting te leiden door het los te maken van de heerschappij der hartstochten en de beperkingen der stof, wat aan de gedachten van deze menschen een