is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het fransch verstaan er eene uitzondering is en men in Madrid slecht met fransch terecht kan. In Holland zijn tienmaal meer fransch sprekende menschen

dan in de hoofdstad van Spanje.

Zooals ik zoo even zei, is de lucht, die men er inademt buitengewoon fijn, van een helderheid, zooals nergens in Frankrijk en Italië. De droogte die daar meestal bij komt, maakt ze zeer slecht voor borstlijders. Dat ze precies de menschen zou dooden, lijkt me overdreven. De menschen worden er oud, zooals elders en het sterfte cijfer is er niet hooger dan dat van Antwerpen of Keulen.

De diaphane atmospheer is oorzaak van heerlijke

zonsondergangen.

De lucht is dan als het ware doordrenkt met gouden atomen. Over de stad zweeft een wit-gouden geluk. Het uitspansel is licht-blauw, zilver-blauw met geelgouden en rood-gouden veegen, straf en hard geteekend, zonder molligheid. Zoo zag ik op een warme zomeravond den uitgang van een stierengevecht.

De dringende golvende menschenzee uit de reuzige, scherp tegen de lucht getrokken plaza de toros; de helroode, helblauwe helgeele kostumes en sjaales van veel vrouwen uit het volk, de stijgende en dalende koppen der wachtende paarden der ontelbare equipages der Spaansche groote wereld, de voornaamste groote wereld in Europa; koppen die in het ongeduldige heen en weer schudden bliksemen in de ondergaande