is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is bekend, dat de Spaansche vrouwen de eerste vrouwen van Europa zijn: Musset noemde ze reeds les premières des femmes. Men komt er licht toe, zich af te vragen, waaraan zij die reputatie te danken hebben. De vorm van het gezicht en het lichaam alléén, kan hun die reputatie niet gegeven hebben. Het komt mij voor, dat het voornamelijk de gang en de bewegingen der lichaamsdeelen, van het hoofd, van de armen is, dat hen zoo bijzonder maakt. Ook drapeeren ze b.v. de mantilla met groote kunst om hun hoofd en weeren zij met hun waaier zeer behendig het licht uit hunne oogen.

Zij hebben in hun wezen eene aangrijpende natuurlijkheid, bijna naïviteit. Zij zijn kort van sensatie, maar daarom niet minder diep van sentiment. Wat zij zeggen schijnt alles belangrijk en geen geklets. De weemoed schijnt hun vreemd. Zij laten zich niet gaan, maar hunne sentimenten en hun willen schijnt veerkrachtig als een geworpen gomelastieke bal. Hun houding en gang is zeldzaam schoon. Er zijn er onder slank, bijna mager en hun gang en stand heeft iets van trillende lansen. Anderen zijn massief en groot en die hebben iets van oud-romeinsche matrona's. Weer anderen zijn klein en dik en zij loopen met het bovenlijf naar achteren trots en lachend, doen denken soms aan rollende knikkers. De talrijkste type in Madrid is de slanke, eer groote dan kleine. Zij loopen zeer trots en kijken om zich heen met plotselinge-hoofdrukken. Men verzekert, dat de densiteit van de gevoels sfeer der