is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar een paar duizend menschen zaten toe te kijken naar de flauwste en meest onbeduidende grappen en kunsten, waar weinig handigheid of oefening toe noodig was. De clowns van Carré zijn er groote artisten bij. Maar de Madrilenen schenen dat zeer grappig te vinden. Zij zaten allen zeer aandachtig en bij de sprongen van de clowns schreeuwden zij het uit van de pret. Het gevolg was, dat ik mij zeer behagelijk begon te gevoelen en plezier had aan al die kinderlijke menschen.

Het toppunt van naïviteit der bevolking ontmoette ik in een groote pleziertuin, een half uur buiten de stad. Op veel plaatsen stond een reclame: „Russia en Madrid." Te vergeefs had ik zoeken te weten komen, wat er te zien was. Men wist mij weinig te zeggen. Ik besloot nu op een namiddag een tram te nemen en ging er heen. Na lang zoeken en door eenige allerzonderlingst gebouwde moderne straten te hebben geloopen, waar menschen schenen te wonen, maar waar ik geen sterveling zag, kwam ik eindelijk voor voor het hek van een grooten tuin, waar een twintigtal equipages en nog eenige huurrijtuigen stonden te wachten. Ik ging binnen en zag in de pas aangelegde plantage een kiosk, waarop een dozijn muzikanten geweldig- aan het blazen waren. Daar om heen was niemand, maar heel aan het andere eind van den tuin zag ik een afdak, waaronder twee jonge mannen op rolschaatsen reden, de een nog zeer onbeholpen en de andere een professional en in dienst van het etablissement.

Er om heen zaten veel heeren en dames, meestal