is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Madrigal triste" ; Une Martyre" en ,,Un voyage a Cythère". Een frisch natuurkind, een onbedorven meisje, ,,ne devant rien qu' a la simple nature" kon hem slechts weinig behagen. De classieke grieksche schoonheid vond hem niet onder hare aanbidders. Extravagante toiletten, blanketsels behendig aangebracht, berekende „poses", aangeleerde blikken konden alléén zijne bewondering opwekken, de snaar van den hartstocht bij hem doen trillen.

In „Le crépuscule du matin" vinden we het volgende vers :

Et les débauchés reutraieiit, brisés par leurs trauvaux.

Zoo kan alléén een volleerd wellustelling spreken ; hij alléén welke de heele toonladder der sensaties heeft nagegaan en welke van de „débauche" eene wetenschap heeft gemaakt. Overigens hebben we zelden door een kunstenaar een indrukwekkender tableau van eene wereldstad in den vroegen morgen zien ophangen, dan hij in dit korte gedicht doet.

Die geraffineerde wellust spreekt ook uit zijn voorliefde voor de geuren. Mon ame voltige sur les parfums comme 1'ame des autres hommes voltige sur la musique, zegt hij. De geuren zijn voor hem de zielen der afwezigen, waarvan hij de liefkozingen betreurt; zij brengen hem het beeld eener aangebedene doode met al hare aanlokkelijkheden voor oogen. De meeste zijner gedichten zijn geparfumeerd met de sterkste en meest duizelingwekkende geuren. Zijn muse bezwan-