is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MALLARMÉ.

it de gelederen der gedachtenreeksen te treden en naar willekeur wederom in te springen in den logischen voortgang van het denken en dan weer als het hem belieft de lijnen van gevoel en verstand te verlaten, is slechts aan

den moedige gegeven, aan een gedachtenacrobaat van zeldzame kracht. In de hooge luchten stapt hij over onzichtbare koorden van sentimenten en niet hem, die daarboven stapt met den balanceerstok van zijn eigen ik, maar ons arme toeschouwers grijpt de duizeling in de hersens en schijnt ze te vervluchtigen tot ijle lucht.

Een dier waaghalzen is Stephane Mallarmé geweest. Geweest, helaas, want ook hij is nu dood. Charles Cros, Verlaine, Rimbaud en nu Mallarmé.

Hij wordt door eenigen gehouden voor den grootsten dichter, die Frankrijk in deze eeuw heeft voortgebracht. Door zich met de schaduwen van het onbegrijpelijke