is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn en alleen wanneer men uit de hoogte schrijft kan men verhalen de daden zooals zij gebeuren in de diepliggende wegen, waarover de menschen gaan. De enthousiast schrijft de dingen die boven hem gebeuren, doch schooner is het zelf hoog te zetelen en in klare kalmte ze te omvatten in den weerspiegelenden wolkenloozen geest.

Wanneer ik door deze regelen zal opgewekt hebben tot de lezing van dit boek, zal ik een goed werk hebben verricht. Zij, die het gelezen hebben, zullen meer en meer terugkeeren tot de groote litteratuur en hoe heerlijk genot ook de bijzondere secten in dat vak ook soms geven, hoe kranig en gecompliceerd de auteurs van de litterariche scholen ook schrijven, we zullen langzaam moeten gaan erkennen, dat er ook slechts ééne ware zaligmakende kerk is óók daarin, eene kerk, waar Homerus, Dante, de dichter van „La chanson de Roland", Cervantes, Lesage en zelfs Flaubert en nog anderen als heiligen worden vereerd.