is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het haar maar goed gaat. En hij wenschte den voorspoed van de patissière, terwijl hij zijn bureau binnen stapte. Daar zag hij er zoo tevreden uit, dat zijn collega dacht, dat hij kennis had gemaakt met een buitengewoon mooi meisje.

De eerste dagen was het eten goed en de jongen, die het bracht, kwam op tijd. Maar langzaam werd het al minder en minder. De soep was koud, het vleesch werd taaier en taaier en de groenten kregen een onbestemde kleur.

Wanneer hij nu den winkel der patissière voorbijging wenschte hij niet meer haar voorspoed, maar keek kwaad tegen de glazen.

Omdat het eten zoo slecht was, kocht hij zelf harde eieren of het een of ander blikje.

Middelerwijl wilde hij zijn kamer ook wat opknappen, de muren waren kaal en het zag er niet gezellig uit. Hij nam zich voor een dag heel vroeg op te staan en met het geld, dat hij had opgespaard eenige gravures, porcelein, tapijten enz. te gaan koopen. Hij beklom de verdiepingen van den Bon Marché en den Petit Saint Thomas ; liet zich allerlei lapjes voorleggen, vond deze te groot, de andere te smal, deze te licht, de andere te donker en vond eindelijk eenige gordijnen en tapijten, die hem bevielen en nadat hij nog bij een antiquaar eenige spullen had gekocht, was zijn heele spaarpot uitgeput. Maar hij had aan zijn inkoopen plezier als een kind. Hij klom op stoelen en tafels, klopte spijkers in de muren, combineerde