is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avonturen tot een machtig levensbouquet op zijn tochten door geheel Europa. Calderon leefde aan het hof en vocht bij Breda. Tasso leefde aan een hof en Goethe was minister van een hertog. Shelley was een rijk heer. die zijn droomen kon droomen in italiaansche nachten en geen zorgen kende, wanneer de morgen kwam. De tegenwoordige dichters en prozaïsten leven in steden op achterkamertjes, drinken eenmaal in de week bij eene familie een kopje thee, hooren het pianospel van de dochters des huizes toe, of zij leven op dorpen-I in kleine villatjes met vrouw en kinderen, vol plannen voor de toekomst, zoeken hun onderwerpen uit boeken, zoeken, zoeken, en blijven zoeken. Zij kunnen het niet helpen. De tijden zijn ongunstig: misschien is het de vijf-en-twintig-jarige vrede, die op Europa drukt die er veel schuld aan is: de geesten hebben hunne drijfveer en elasticiteit verloren. Het is onmogelijk dat een groot meesterstuk te voorschijn komt uit de hedendaagsche letterkundige ateliers. De wil, (waar men den mond van vol heeft) kan knappe, sterke boeken scheppen, knap gegraven kanalen waardoor de schepen der moderne ideeën worden gesleept, maar geen groote bron doen opwellen wier wateren zonder ophouden landen gaan voeden, en steden doen verrijzen.

Het hoogste woord van de architectuur is de kerk of de tempel.

Sinds de fransche revolutie staat de religie in Europa stil, de menschen gelooven kalm, onverschillig of hun medemenschen gelooven. Hoe wilt ge nu dat er in