is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook schijnt het een feit te zijn dat de menschelijke persoonlijkheid achteruit gaat, aan uitgebreidheid verliest, ineenkrimpt. De menschheid wordt oud en is als geheel niet meer in een stadium van bloei.

Dit geldt vooral in Europa. De volksstammen in Afrika, de Mooren en Negers schijnen in de laatste driehonderd jaren niet achteruit te zijn gegaan. Het is waarschijnlijk, dat de persoonlijkheid van een gewoon Romein grooter en krachtiger was, dan die van een hedendaagschen Duitscher, Franschman of Italiaan.

In de vorige eeuw en nog niet zoo lang geleden schreef men romans in tien deelen. Wie zou op den huidigen dag in staat zijn dat te lezen ? Daarom, meen ik, dat men zooveel mogelijk korte boeken of korte litteraire werken moet schrijven. T is bijna zeker dat behalve de geschiedschrijvers er binnen honderd jaren weinigen zullen worden gevonden, die «Gérminal» of zelfs >l'Assommoir« met plezier kunnen bestudeeren.