is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LE LATIN MYSTIQUE.

et is niets meer of minder dan eene Renaissance der Christelijke Kunst, wat de heer Remy de Courmont beoogt met de uitgave van „Le Latin Mystique". In hoever het doen herleven der iniddeleeuwsche Katholieke Kunst mop-eliik

•••• , o j

is, is mij nog niet duidelijk.

Er is volgens mij slechts ééne ware kunst, namelijk die, welke spontaan uit omstandigheden en natuur te voorschijn komt, zooals de zang der vogels zich doet hooren in de lente. Sinds de literatuur en andere kunst een wedstrijd is geworden, is het uit met de groote kunst. L. art pour 1 art wil zeggen: 1'art contre 1 art. De groote kunst is solitair; dat is die van Homerus, Dante, enz.

Omdat nu eene Katholieke of Christelijke of Godsdienstige kunst alléén kan voortspruiten uit ware vroomheid en niet uit zucht naar ijdelheid met het doel, om onder de menschen te schitteren, is het zeer twijfelachtig, of de heer Gourmont in zijne pogingen zal slagen.