is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schilders met meer succes dan de letterkundigen met Amsterdam beproefd. Want de hoofdstad is de essentie van Nederland; zij is het doel van tien provincies (Zuid-Limburg zonder ik uit). Maar het eigenlijke kernpunt van Amsterdam is de Haarlemmerdijk, de Zeedijk en de Jordaan, vooral deze laatste buurt, want hier wonen veel geslachten onafgebroken, of ten minste zonder de stad te verlaten. Zij hebben hun eigen dialect, zoowel als die van den Haarlemmerdijk, en de Zeedijk is voor hen de buurt van ontspanning en plezier: daar gaan ze 's avonds „draaien", zooals ze het voortreffelijk noemen, en buiten die straten houdt de wereld voor hen op: alléén het gasthuis, dat kennen ze en dat wacht hen. In de Kalverstraat komen ze zelden of nooit.

In de ziel van die kerels en meiden sluimert de natuur in volle zuiverheid. Zij zijn dom naar verstand, maar ontzettend in instinct; geldzucht kennen zij weinig; „centen" hebben ze soms noodig, maar verder geven ze er niet om. En wat zeer curieus is bij sommige bewoners van den Jordaan, hunne gezichten gelijken somtijds op die van den een of anderen wilden volksstam uit Azië of Australië!

Is het wonder, dat een schilder als Isaac Israels zich tot deze soort menschen aangetrokken voelt, want zijne buitengewone schranderheid van geest deed hem al gauw onderscheiden, dat onder die wilde wangen en sufferige, verwaaide gezichten de rijke vlam van warm leven brandt. En toch hoe vreemd, dezen tot het uiterst beschaafden en geraffineerden modernen geest tegenover deze oer-natu-