is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. VAN DEYSSEL.

it deel behelst de kritieken van Albert Verwey over het treurspel ,,Ghetto' , over „Henri Bord", over „Stille Wegen", over „Catherine".

Verder eenige schetsjes en aanteekeningen: Een paar gedachten over Huet's

Land van Rembrandt. Eene bladzijde getiteld „Sneeuw", in 1888 geschreven en zelf door den auteur aangeduid alsUltraimpressionisme (sensitivisme). Een opstel geheeten „Ochtend" als zijnde volgens aanwijzing van den schrijver.

„Primitief lyriesch-impressionisme. Sentiment: angst". Dan „In het Koffiehuis". (Primitief impressionisme, grenzend aan het naturalisme).

Dan Parijs. (Superieure causerie). Het grootste gedeelte van den bundel wordt ingenomen door stukken verhalend Proza, geschreven door den auteur op de grens zijner evolutie van het naturalisme naar het impressionisme. (De kleine Republiek).