is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over dit boek moest men een boek schrijven, want er staan daarin zeer belangrijke beweringen duidelijk geformuleerd en hebbende eene verre draagkracht. Ieder die dit leest voelt de innige en diepe overtuiging van dezen man, aan wien geen enkel onbegrepen woord of zin ontglipt en die elke syllabe in volle bewustzijn neerzet, met onverstoorbare kalmte en hoog zelfbedwang zijne voetstappen richt naar eene rots van waarheid. Hij is de auteur, die zijne uitgestrekte persoonlijkheid met den muur van een vasten en parallel loopenden cirkel wil omsluiten en verdedigt.

Deze auteur laat zich niet gaan, en volgens het principe, in een zijner vroegere opstellen, getiteld „eene Levensleer" neergelegd, „hij geeft zich niet over". Hij duwt den lezer terug naar de uiterste oppervlakte zijner persoonlijkheid, hij houdt hem verwijderd van zijne intieme zielekern. Op deze oppervlakte laat hij het volle licht schijnen en de globale voorstelling zoowel als de meest kleine détails worden door hem aan den lezer geopenbaard.

Daaraan heeft hij zijne groote, ik zou haast zeggen, populariteit te danken en oefent hij eene onweerstaanbare attractie op de gemoederen uit. Het is vooral in den laatsten tijd, dat de lyricus Deyssel is opgegaan in den helderen en logischen betooger en daarom is hij misschien op het oogenblik de eenige ware criticus in Nederland. „Het ware letterkundig oordeel, is een schat, bijna even zeldzaam als die der beste poëtische praktijk" zoo zegt hij zelf. Ik zal niet te veel zeggen,