is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WALT WHITMAN.

a het lezen van dit boek een oordeel over den auteur uit te spreken zou stellig gewaagd zijn. Men zal zonder het oorspronkelijke bij de hand te hebben goed doen door niet al te apodictisch zich over Whitman uit te laten. Is hij wer¬

kelijk een soort heros wat sommigen ons willen doen gelooven ? Of komt zijn hoofd nauwelijks boven de middelmaat uitkijken? Er zijn van die schrijvers; hun aantal is zeer klein, van wie men noch een superieuren indruk, noch dien van een slecht auteur krijgt. Men moet dan oplettend gaan kijken en de ooren spitsen. Men moet ze als het ware van uiterlijke kleedingstukken ontdoen en als medicus op de naakte borst den diepen hartslag zoeken waar te nemen of als een dorstige in een eenzaam land, die zijn oor op den grond legt om naar den val van frissche wateren te luisteren, zoeken naar geheimzinnige bronnen die misschien in het duister spoelen door onvermoede gewelven.