is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijzen zouden er te vinden zijn, die met zekerheid aantoonen, hoe eene sage geboren wordt en aanwast. Zeer waarschijnlijk klinkt het ook niet, te zeggen, dat de fabel van Don Juan uit het Noorden komt. Ja, de Faustlegende, zij is van Noorschen oorsprong. De drang naar weten van Faust, hij is Germaansch, maar de drang naar Liefde en Wellust openbaart zich in veel sterkere mate in het Zuiden dan in het Noorden. Mij dunkt, wanneer men geen afdoende gronden kan bijbrengen, zal men stellig beter doen het er voor te houden, dat Don Juan een zoon van de zonnige landen van achter de bergen is.

Don José Zorrilla werd geboren den 2isten Februari 1817 te Valladolid. Hij genoot zijn opvoeding in colleges te Sevilla en Madrid, waarna hij in Toledo de rechten ging studeeren, welke studie hij echter spoedig liet varen, om te Madrid als journalist werkzaam te zijn. Daar werd hij bevriend met de Spaansche letterkundige wereld. In 1854 ging hij naar Amerika, vestigde zich in Mexico, waar hij later voorlezer aan het hof van Maximiliaan werd en de ongelukkige keizerin Charlotte zooveel bewondering afdwong, dat zij zijn drama Don Juan geheel van buiten kende.

In Spanje teruggekeerd, leefde hij arm en verlaten, zooals iedere echte dichter. In Granada werd hij gekroond met eene gouden kroon, waarvan het goud uit den Darro afkomstig was. Omdat hij arm was, bracht hij ze kort daarop in de bank van leening. Hij stierf in 1893 in Madrid en de Koningin-Regentes kocht ze na zijn dood uit het pandjeshuis.