is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN BELG OVER HOLLANDSCHE LITTERATUUR.

k weet niet, of de opmerking reeds is gemaakt, maar de gevolgtrekking schijnt gewettigd, dat onze taal bestemd is ééne van de eerste onder de Europeesche te verdwijnen. Bij het einde der middeleeuwen was het Nederlandsch taalgebied

een derde grooter dan het nu nog is. Embden, Keulen en Rijssel waren steden die Nederlandsch spraken, doch zijn nu aan onze taal ontvallen door het opdringen van machtiger volken, en het lijdt geen twijfel, dat ten slotte het Hoogduitsch eene volkomen overwinning zal behalen. Want van het oosten komt de heftigste druk. Vreemd is hierbij, dat Aken nooit tot het Nederduitsch taalgebied heeft behoord. Zoo zal ook eenmaal de taal van Finland verdwijnen voor de Russische. Het is een ijdel pogen en eene bekoorlijke naïveteit geweest van die uitgelezen schare van intellectuels, die aan de deur van den czaar ging kloppen om hem te verzoeken, aan Finland zijn rechten terug te geven. Wat wonder, dat hun niet werd opengedaan ?