is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven, zooals men spreekt en heeft daarom aan de conventioneele rethorica den genadeslag toegebracht. Alhoewel hij als denker veel gedwaald heeft, was het indringen van zijn geest in tal van psychologische problemen van een bewonderenswaardige scherpte en kracht. Doch wij staan heden nog verstomd, dat een geest die bewezen heeft zooveel te kunnen omvatten, in sommige opzichten zoo bekrompen was. Maar misschien dreef de sluiting aan de eene zijde zijne faculteiten in de verre richting aan de andere.

Het Fransch, dat de heer van Keymeulen schrijft lijkt me correct vertaald Hollandsch. Een Hollandsch semi-deftig, zooals onze groote bladen het schrijven. Een Hollandsch, dat niet den frac, maar den smoking aan heeft. Ik wil daarom niet zeggen, dat het slecht Fransch is, want dan zou de Revue des deux Mondes zijn opstellen niet hebben gepubliceerd, maar het verraadt den auteur en laat ons zien, dat hij in het Vlaamsch of Hollandsch denkt. Toch zijn zijn opmerkingen hier en daar goed, b.v. het slot van zijn artikel over Multatuli:

II y a de quoi faire pardonner bien des erreurs de jugement, bien des écarts de conduite. Eut-il même prèché dans le désert, il faudrait lui pardonner encore, car il a possédé au plus haut degré deux des qualités, qui font le plus d'honneur a la nature humaine, la générosité native et la pitié désinteressée.

Al had Dekker niet geschreven, dan zouden deze hoedanigheden hem toch tot een groot man stempelen.