is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Milaan, van Rome in de veertiende eeuw, zij was niets anders dan schijn en bedrog.

Het zwijgend of vurig uitgesproken protest van het Noorden tegen het bedrog van het Zuiden was de opstand van het oprechte tegen het listige, van het gezonde tegen het bedorvene.

Vervolgens ontwikkelt hij de elementen in den geest der Hervorming en toont aan de hand van de geschiedenis, hoe Frangois I de Hervorming weigerde, Henri IV tot het oude geloof terugkeerde en Louis XIV het edict van Nantes herriep en hoe zij daardoor grove fouten begingen.

Daarna wordt het mislukken der Revolutie betoogd, de verderfelijke gevolgen van den i8den Brumaire blootgelegd, waarvan de uitkomst was, dat het catholicisme ten slotte zegevierend uit allen strijd te voorschijn kwam en Napoleon zijn beste promotor bleek.

En nu de conclusie van den heer Balzacrette:

Dus wij Franschen zijn inferieur.

Laten wij voor een oogenblik aannemen, dat Frankrijk inferieur aan andere volken is, dan heeft de auteur nog niet bewezen, dat daarvan zijn godsdienst de oorzaak is geweest. Er zouden andere oorzaken kunnen zijn, waarvan godsdienst en inferioriteit de gemeenschappelijke gevolgen vormen. Verband tusschen godsdienst en inferioriteit is zeker moeilijk aan te toonen.

Doch Frankrijk is niet inferieur, maar tot nog toe superieur geweest aan de andere volken en al valt het niet te ontkennen, dat in vele opzichten na het tijdperk